Vad gör en fotterapeut?

Vad gör en fotterapeut?

Fotterapeut är en person som vårdar och behandlar fötter.

Det finns idag utbildningar till Medicinsk Fotterapeut vid skolor i Stockholm och Malmö (Axelsons Gymnastiska Institut, en termin), Göteborg, Borås och Landskrona (YH-utbildning, tre terminer). En fotterapeut undersöker fötterna och behandlar bland annat; kartnaglar, nageltrång, liktornar, förhårdnader,hälsprickor, felställningar m.m.

Fotterapeuten har även en viktig roll när det gäller information om egenvård, och tillhandahåller oftast allt från avlastningsmaterial och inlägg till fotcremer på sina kliniker. Vi är som de flesta Fotterapeuterna i Sverige och  är anslutna till branschorganisationen Sveriges Fotterapeuter.

Lite kuriosa om fötter:

Under sin livstid går fötterna fyra varv runt jorden. Det innebär 8 000–10 000 steg varje dag.Varje fot har 26 ben , vilket tillsammans är en fjärdedel av samtliga ben i kroppen.75 procent av befolkningen har någon gång under sitt liv problem med sina fötter, enligt branschen.

Tags:


Comments are closed.